e-Learningové cloudové řešení - Training-Online.eu

CLOUD

Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat za pomocí webového prohlížeče a používat je prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití.

Přínosy Cloudového řešení

Model Cloud přináší zákazníkovi výrazné výhody při využtí e-Learningu Training-Online.eu.

Jde především o následující výhody:

  • Počáteční náklady jsou nulové.
  • Náklady jsou předem známé a bez překvapivých navýšení.
  • Přístup přes Internet - uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit kdekoliv po celém světě.
  • Součástí služby je průběžné vylepšování softwaru a podpora.
  • Redukovat dodatečné náklady a zaměřit se na core-business.
  • Zákazník ví, že nebude kupovat „shelfware“ – software, který bude pouze ležet na polici.
  • Obrovská škálovatelnost a elasticita - umožní uživatelům rychle změnit výpočetní zdroje dle potřeby.
  • Pay as you go - tento přístup je založen na principu "kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí".
  • Aktualizovanost (Up-to-date) - všechen software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel.
  • Zákazník se může svobodně kdykoli rozhodnout přejít k jinému dodavateli, pokud služba nesplňuje očekávané přínosy.

Distribuční model Training-online.eu

Pojem SaaS je často spojován převážně s business softwarem a hlavně se způsobem levného pořízení aplikace, která by nabízela stejnou funkcionalitu jako klasické řešení, ale za mnohem menší finanční prostředky. V případě e-Learningu Training-online.eu je zřízení vzdělávacího systému zdarma. Nasazením SaaS řešení odpadají investice do aplikačního softwarového balíku, která se odepisuje několik let. Zákazník jednoduše využívá softwarovou funkcionalitu na dálku jako službu. Dále zákazník platí provozní náklady, které lze jednoduše přímo odepsat jako provozní náklady. SaaS aplikace jsou obvykle účtovány ve formě poplatku na uživatele. Training-online.eu SaaS je účtován za uživatele připsané k obsahu a extra poplatky za přidané prémiové služby (skins, prostor na pevném disku a podobně).

 

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX