Průzkumy - e-Learning systémDělejte Online průzkumy rychle a snadno

Potřebujete provést průzkum v rámci svých zaměstnanců, dodavatelů či zákazníků? Můžete použít funkci Průzkum e-learningové platformy Training-Online.eu. V interním editoru pro Průzkum si vytvoříte vlastní soubor otázek pro Váš dotazník a všechny odpovědi zde budou zaznamenány.

Průzkum Vám dává perfektní zpětnou vazbu o Vaší činnosti a přispívá ke zlepšení výkonnosti Vašeho podnikání, interního prostředí a podmínky nebo jej lze využít pro interní hlasování.

Co je to online průzkum?

Online průzkum je termín používaný pro určitý druh dotazníku, který může být vytvořen pro cílové publikum přes internet. Jedná se obvykle webový formulář s databází, kde jsou uloženy odpovědi a statistickým softwarem, který poskytuje navazující analytiky. Jako motivaci k dokončení takového průzkumu, je internetovému uživateli často přislíbena možnost získání určité ceny.

Technopedia vysvětlení online průzkumů

Díky on-line průzkumům může společnost lépe pochopit potřeby a názory zákazníků. Online průzkum nabízí možnost oslovit široké publikum při nízkých nákladech. On-line průzkumy, stejně jako ty tradiční, lze použít dvěma způsoby - získat sociální údaje (kluby, případy nebo činnostmi, které jsou podporovány ze strany zákazníka) a základní demografické údaje (úroveň vzdělání, věk, atd.). Dalším důvodem vytvoření průzkumu může být vztah k určitému produktu, značky nebo služby s cílem zjistit, jaká je reakce zákazníka.
 

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX