e-Learning Management System - LMS systém

LMS systém (Learning management systém)

Training-online.eu je webová cloudová platforma, určená pro firemní vzdělávání formou e-Learningu. Řeší pracovní cyklus zaměstnance od nástupu do firmy a dále v průběhu proškolování v různých fázích celého jeho cyklu. Celý LMS systém je snadno srozumitelný, přístupný na jakémkoli zařízení a lze jej používat ve více jazycích (aktuálně 16 světových jazyků).

Rádi bychom odpověděli na otázku "Jak najít dobrý eLearning systém"? Pojďme se na to podívat.

 

Hlavním cílem e-Learningového systému Training-Online.eu je:

 • poskytovat e-Learningový systém s jednoduchým a přehledně uspořádaným uživatelským rozhraním (GUI), jehož ovládání uživatel pochopí na první pohled
   
 • možnost vytvoření vlastního systému Learning Management System (LMS) během jedné minuty:
  • registrace a zřízení systému je zdarma,
  • rychlé nastavení bez potřebné počáteční investice,
  • předvídatelné budoucí náklady na vzdělávání,
  • uživatelé mohou přistupovat k e-Learningu odkudkoli
  • maximální flexibilitu konfigurace vašeho LMS systému.
    
 • pokrytí celého životního cyklu zaměstnance:
  • počínaje momentem nástupu zaměstnance nebo ještě před ním (OnBoarding),
  • další průběžné vzdělávání zaměstnance, školení a jeho rozvoj.
  • zaměstnanecké nebo dodavatelské průzkumy, skillgap analýzy, ..pro získání lepší představy o odborné způsobilosti zaměstnanců a celá řada dalších typů průzkumů sloužící k získání zpětné vazby od vašich zaměstnanců nebo dokonce od dodavatelů a dalších obchodních partnerů.
  • nakonec řídí proces ukončení (OffBoarding).
    
 • dostupnost v mnoha světových jazycích:
  • každý uživatel může nastavit svůj vlastní jazyk nezávisle na jazyku systému,
  • aktuálně 16 světových jazyků - čestina, slovenština, angličtina, němčina, španělština, portugalština, francouzština, italština, řečtina, ruština, polština, švédština, norština, finština, dánština, maďarština.
    

V čem se LMS Training-Online.eu ještě odlišuje?

Ve většině ostatních e-learningových systémech mají všichni uživatelé zapsané do kurzu stejnou lhůtu pro dokončení. Tento pevný systém časového limitu se běžně používá ve školách a jiných vzdělávacích institucích, kde musí být kurzy dokončeny v přesném časovém úseku podle učebních osnov. Ukázalo se však, že je naprosto nepraktické, jestliže je třeba provést jakékoliv individuální změny pro uživatele. Pokud je například student zařazen do kurzu s pevně stanovenou lhůtou a z nějakého důvodu chce být znovu zapsán, musí být časový limit pro ukončení kurzu změněn u všech uživatelů, kteří byli zapsáni do tohoto kurzu. Jinými slovy, takový systém není připraven k řešení konkrétních problémů, které mohou nastat u jednotlivých uživatelů.

Training Online umožňuje maximální flexibilitu LMS systému

Naopak platforma LMS Training-Online.eu nabízí mnohem pružnější systém, kde je definována lhůta pro dokončení kurzu pro každého uživatele při jeho zařazení do kurzu. Také je možné se přihlásit vícekrát do stejného kurzu a pokaždé nastavit jinou časovou lhůtu pro jeho dokončení. Splnění konkrétních časových požadavků není problémem s naším Learning Management System. Po definování časového limitu může uživatel přistupovat k přihlášenému vzdělávacímu obsahu přímo prostřednictvím své hlavní studijní stránky.

Klíčové vlastnosti systému

Okamžité založení, žádné závazky Vaše data, veškerý obsah a přiřazené kurzy vám zůstanou kdykoli k dispozici. Training-Online.eu je pro vás vytvořena jako life-time platforma bez omezení.
  Lze vytvořit neomezený počet platforem.
  Partnerský model je k dispozici v rámci registračního procesu.
Uživatelé Neomezený počet uživatelů.
  Samoregistrace uživatelů je k dispozici.
  Hromadný import je k dispozici.
  Funkce pro zapomenuté heslo k dispozici.
  Přiřazení uživatelů ke kurzům, doba trvaní se nastavuje s každým přiřazením kurzu.
Skupiny Neomezený počet skupin.
  Seskupování uživatelů pro hromadné operace.
Kurzy Neomezený počet kurzů.
  Jakékoli typy lekcí lze použít v kurzu.
  Správa verzí built in to track course content changes in the course of time.
  Systém požadavků a prerequizit (předpokladů). Následující kurz může být spuštěn pouze pokud jsou splněny všechny předpoklady.
Lekce Neomezený počet lekcí.
  Systém umožňuje nahrávat PDF soubory.
  Video lekce (lze nahrát video soubor nebo YouTube odkaz).
  Typ lekce SCORM 1.2 lze použít. Podpora HTML5, reporting až na úroveň otázek.
  Typ lekce Testovací editor pro tvorbu testů. Různé druhy otázek a možností jsou k dispozici. Reporting až na úroveň otázek.
  Typ lekce Oznámení - pro oznamování nových politik a ostatních aktualit.
  Typ lekce SkillGap - pro analýzu dovedností uživatelů. Porovnává očekávání s reálnou situací.
  Typ lekce průzkum - umožňuje zeptat se vašich studentů, zaměstnanců, partnerů nebo zákazníků na jejich názor.
  Systém požadavků a prerequizit (předpokladů). Následující lekce může být spuštěna pouze pokud jsou splněny všechny předpoklady.
Role Neomezený počet rolí.
  Různé sady uživatelských práv pro různé role (např. práva pro učitele, vedoucí týmů, atd.).
Mnoho volitelných jazyků Každý uživatel si může nastavit vlastní jazyk  (k dispozici 19 různých světových jazyků).
E-mailová upozornění Neomezený počet upozornění.
  Upozornění jsou uživatelům zasílána automaticky.
  Můžete přizpůsobit upozornění nebo přidat nové emailové zprávy.
Reporty Panel s předdefinovanými reporty a grafy.
  Reporty o plnění kurzu. Export možný v xls nebo csv formátu. 
  Podrobné reporty poskytují veškeré informace a přiřazených kurzech, otázkách a odpovědí.
Peněženka Využití platební brány Paypal a kreditních karet (MasterCard, Visa, American Express, Maestro).
  V reportu transakcí je možné si stáhnout export  jako soubor formátu xls nebo csv pro podrobný přehled nákladů.
  Faktury lze stáhnout v pdf formátu.
Skiny K dispozici jsou 2 různá uživatelská rozhraní.
  Plně responzivní design. Lze použít na jakémkoli mobilním zařízení.
  Různé druhy skinů jsou k dispozici pro přizpůsobení vaší LMS platformy (např. přidání loga nebo nastavení firemních barev).
E-shop Vaše online tržiště kurzů je k dispozici zdarma ke každé LMS platformě.
  Neomezený počet kurzů lze uvést v Eshopu .
  Registraci uživatelů v E-shopu může provádět každý uživatel samostatně.
  Platby probíhají prostřednictvím PayPalu.
  Automatické vystavení faktur.
Katalog Interní katalog kurzů nabízí funkci Course Self service, která umožňuje uživatelům najít a začít studovat kurz, který jim pomáhá řídit lépe jejich výukové programy.
Subdoménové jméno Nastavení vlastního LMS subdoménového jména (v případě, že nemáte vlastní jméno domény).
Doménové jméno Nastavení vlastního LMS subdoménového a doménového jména (v případě, že máte vlastní jméno domény).
  Umožňuje plnou integraci do URL vašich webových stránek.
Přístup uživatelů Podpora webových prohlížečů: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
Podpora Fórum, tutoriály a emailová podpora jsou k dispozici.
Ochrana soukromí a bezpečnost Pouze autorizovaný uživatelé mají přístup do platformy.
  SSL zabezpečení pro všechny platformy, pro vlastní URL je vyžadován vlastní certifikát.

 

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX