Moduly e-Learning systému Training-Online.eu

Moduly e-Learningu Training-Online.eu

Training-Online.eu je tvořen moduly, kde každý modul přináší svou výjimečnou funkčnost. Obvykle běžný uživatel používá pouze modul MOJE STUDIUM a všechni ostatní moduly jsou používány vedoucími týmů a administrátory.
Díky modulární architektuře e-Learning Training-Online.eu přináší výjimečnou konfiguraci práv, kde může být vytvořeno více systémových rolí přesně pro vaše účely.

e-Learning - homepageModul MOJE STUDIUM

Je hlavní strana Vašeho systému, která se zobrazí všem uživatelům (včetně administrátorů), jakmile se přihlásíte do e-Learningového systému. Uživatel zde vidí veškeré své kurzy a je navigován podle kalendáře nebo dle přehledu obsahu přiřazeného danému uživateli a termínu splnění. Přístup k obsahu je tedy přímý a viditelný na první pohled.

e-Learning - uživateléModul UŽIVATELÉ

Správa všech uživatelů e-Learningového systému je řízena pomocí tohoto modulu. Lze zde vytvářet, editovat a mazat záznamy o uživatelích. Dále lze provádět hromadné operace pro import nebo export uživatelů z a do CSV souboru. Správa uživatelů je tak jednoduchá, jak je to jen možné. Uživatelský modul také poskytuje základní provozní funkce systému, jako je připsání kurzů, seskupení a zrušení.

e-Learning - nastaveníModul NASTAVENÍ

Základní parametry systému jsou konfigurovatelné v modulu nastavení. e-Learning systém Training-Online.eu nabízí vysokou úroveň administrace a personalizace systému. Můžete nastavit systém přesně pro vaše účely využití a získat tak pro své uživatele velice oblíbený, důvěryhodný a "na míru šitý" systém s přizpůsobeným vzhledem vaší společnosti.

e-Learning - skupinyModul SKUPINY

Modul umožňuje nastavit skupiny, které představují týmy nebo třídy. Obvykle tyto skupiny mají přiřazeny vedoucího týmu nebo učitele s právy pro správu všech operací a ti mají přístup k výsledkům pro zobrazení podrobných statistik. Vedoucí týmu může vidět všechny skupiny  a jejich přiřazené uživatele. Také další vedoucí týmů mohou být přiřazeni do jedné nebo více skupin, které dávají příležitost, aby byl každý učitel zodpovědný za konkrétní oblast vzdělávání. Skupiny poskytují nečekanou jednoduchost správy uživatelů.

e-Learning - roleModul ROLE

e-Learning Training-Online.eu má plně konfigurovatelný systém práv. Správce systému může vytvořit nové role s právy, které umožňují dále distribuovat správu uživatelů k jejich skutečným vedoucím týmů a manažerům nebo konkrétnímu oddělení (školení nebo HR). Tento konfigurovatelný systém rolí výrazně přispívá k vysoké úrovni monitorování a snadnou správu, kdy vedoucí týmu má odpovědnost provádět všechny požadované aktivity v rámci vzdělávacího cyklu.
Veškeré informace uložené ve vašem LMS systému jsou poté viditelné a přístupné a lze je upravovat na základě vybraných práv modulů.

e-Learning - kurzyModul KURZY

Obsah všech kurzů, jeho lekcí, pořadí obsahu, splnění a skóre jsou vytvářeny a spravovány v tomto modulu. Můžete zde také zobrazit všechny současné i budoucí zapsané kurzy. Dále se můžete rozhodnout, zda má být kurz viditelný všem opravněným uživatelům pro jejich opakované použítí, což znamená, že nemusí vytvářet své vlastní nové kurzy a šetří se tímto jejich čas.

e-Learning - lekceModul LEKCE

Tento modul slouží ukládání a nastavení základních parametrů lekcí a jejich naplnění, jako je skóre, pokusy, čas, ... Je podporováno nahrání souborů typu PDF a SCORM a videí. I zde se můžete opět rozhodnout, zda bude lekce viditelná všem ostatním oprávněným uživatelům systému pro jejich opakované použítí, aby nemuseli vytvářet své vlastní nové kurzy, což šetří jejich čas.

e-Learning - upozorněníModul UPOZORNĚNÍ

Zvýšuje míru dokončení a důležitost významu obsahu, který jste přiřadili uživatelům a můžete je informovat prostřednictvím e-mailových upozornění. Odeslání oznámení je založeno na spuštění systémových aktivit, jako jsou přiřazení kurzů, doba konání, datum splnění, vytvoření uživatele, ... Obsah oznámení je zcela závislý na vaší kreativitě a nabízí k užívání "systémové hodnoty", aby byl e-mail natolik přizpůsoben tématu, jak je to jen možné. Můžete se také rozhodnout, kdo je upozorněn, zda studenti, iniciátoři nebo admin. Systém oznámení výrazně šetří čas vedoucích týmů pro sledování činností uživatelů.

e-Learning - reportyModul REPORTY

Sledování činnosti uživatelů se provádí pomocí reportovacího modulu, kde jsou všechny údaje o obsahu seřazeny do řádků a každý řádek představuje záznam lekce. Tento podrobný pohled vám umožní vidět všechny detaily lekce a rozhodnout se, kde je nutné dávat pozor v budoucím rozvoji uživatele. Data můžete filtrovat pomocí fulltextových filtrů a získat výsledky během několika sekund. Zároveň můžete použít export do CSV souboru a vytvořit své vlastní analýzy v MS Excelu nebo jiném kompatibilním softwaru, což vám dává vynikající příležitost se dokonale zaměřit na svůj cíl a zlepšit výsledky velmi rychle.

e-Learning - peněženkaModul PENĚŽENKA

Peněženka se používá k dobití kreditu pro umožnění provedení zpoplatněných operací v systému Training-Online.eu. Jejím prostřednictvím si také můžete zobrazit všechny zpoplatněné operace a na základě toho přesně přidělit náklady na oddělení nebo uživatele. Můžete použít export do CSV souboru a vytvořit své vlastní analýzy v MS Excel nebo jiném kompatibilním softwaru, čímž získáte dokonalý přehled nákladů a účetních dat během několika sekund.

Free e-Learning - Skin modulModul SKINY

Uživatelé zažijí svojí první zkušenost ve chvíli, kdy poprvé vstupují do vašeho eLearningového systému a tato zkušenost významně ovlivňuje jejich důvěru a nadšení studovat, osvojit si a splnit vzdělávací obsah. Modul umožňuje sladit vaše Grafické rozhraní s barvami vašich webových stránek nebo firemními barvami a přidat Vaše logo.

 

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX