e-Learning Training-Online.eu - SCORM

SCORM

Shareable Content Object Reference Model (SCORM) je referenční model pro e-Learning. Je souborem specifikací a standardů, jejichž hlavním úkolem je umožnit provozovat obsah vytvořený v souladu se SCORMem v libovolném LMS systému, který také musí pravidlům SCORM vyhovovat. Jak vyplývá z názvu, jde o model sdílitelných obsahových objektů (SCO – Shareable Content Object), který umožňuje znovupoužití vzdělávacích materiálů na všech SCORM přizpůsobených produktech a platformách.

Další vlastní obsah

Je také možno, abyste si vytvořili svůj obsah v nástroji 3tí strany jako například Adobe Captivate, iSpring Solutions, Lectora Publisher, … Tyto nástroje Vám umožní i využití vlastních jiz zpracovaných dokumentů např prezentaci v PPT a její doplnění o testovací část a jednoduchý převod na SCORM a tím jej vložit do Training-online.eu.

 

Chci vytvořit ZDARMA e-Learningový systém ZDEArrow right

MENUX